Göktürklere Ait Bozkurt Destanı Ve Diğer Türk Destanlarında Bozkurt Motifi

Göktürklere Ait Bozkurt Destanı Ve Diğer Türk Destanlarında Bozkurt Motifi Neyi Temsil Eder ?


Öğrencilerimiz ödevlerini yaparken internetti oldukça yoğun olarak kullanıyorlar. Ev ödevlerinden biride bu soru "Göktürklere ait bozkurt destanı ve diğer türk destanlarındaki kurt motifi neyi temsil eder ?" Sualin cevabı simgesel olarak açıklandığında ;

Kurt gerek durş gerek çağrıştırdığı duygular açısından güç ve kudret anlamına gelmektedir. Göktürk zamanında kurt bereket anlamına da geldiğinden dolayı Göktürk halkı Hakan'larını kurtlara benzetirlermiş.

Hakan : Önder, lider.