Harita Yapımıyla İlgilenmiş Türk Bilim İnsanları Kimlerdir ?

Harita Yapımıyla İlgilenmiş Türk Bilim İnsanları


Öğrencilerimizde derslerinde ve ödevlerinde yardımcı olmak amaçlı açtığımız konulardan biridir. Harita ve harita yapımı üzerine bir ödevde bu bilgiler size yardımcı olacaktır.

Soru : Harita yapımı ile ilgilenmiş Türk bilim insanları kimlerdir ?

  1. Ali Macar Reis
  2. Kaşgarlı Mahmut (Aynı zamanda Divanı Lügatit Türk'ü yapmıştır.)
  3. Piri Reis
  4. Matrakçı Nasuh
  5. Seyid Ali Reis
  6. Mehmet Aşık
  7. Mehmet Reis
  8. Katip Çelebi

Yukarıda liste biçiminde saydığımız isimler harita ve harita yapımıyla ilgilenmiştir. Gerek mesleki gerek ihtiyaçları karşılamak yönünden haritalara eğilim göstermişlerdir.