Malkoçoğlu'nun Ölümü Nasıl Oldu ?

Malkoçoğlu Ölümü


Malkoçoğlu Bali Bey Hayatı ve Ölümü

Buradaki Yazıda Malkoçoğlu'nun Ölümü Anlatılmaktadır.

Malkoçoğlu'nun ölümü şöyle gerçekleşti ;

Oldukça eleştirilsede tarihimizi merak ettirme kosunuda başarı sağlayan Muhteşem Yüzyıl dizisi, bu hafta Malkoçoğlu Bali Bey’in hayatını ve ölümünü merak ettiriyor.

Malkoçoğlu Bali Bey Osmanlı'da beylerbeyi. Lehistan'ın 1498 yılının başlarında Osmanlı himayesinde bulunan Boğdan Prensliği’ne tecavüzü üzerine Osmanlı-Lehistan Savaşı başlamıştı. Öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve hatta Vezir Mesih Paşa bu savaşa tayin edildi. Lakin Lehistan Kralının Türk-Boğdan birliklerine karşı yürüttüğü savaşta büyük bir yenilgi alıp, ancak 1,000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi ve 20,000 araba dolusu ganimetin Osmanlı’nın eline geçmesi üzerine, buna lüzum olmadığı anlaşıldı ve harbin yönetimi Silistre sancak beyi akıncı kumandanı Malkoçoğlu Balı Bey’e verildi. Balı Bey Lehistan üzerine iki sefer yaptı ve 40,000 akıncı ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferidir.

malkocoglu-ölümü


Ordunun sağ kanadını Balı Bey’in büyük oğlu Ali Bey, sol kanadı ise Mustafa Bey yönetiyordu. Türk atlıları önce Prut Nehri’ni, ardından Dniester nehirini geçti. Mustafa Bey önce Galiçya’ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ilerledi Lviv şehrinin 100 km. kuzeybatısındaki Jaroslaw şehrini zaptetti. Burası Varşova’ya 260, Baltık Denizi’ne ise 500 km. mesafededir.

Balı Bey ise kuvvetleri ile Lviv şehrini aldı. Bütün Galiçya’yı çiğneyerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu birinci seferden sonra 10.000 seçkin esir ile Akkerman’a döndü.

Yaklaşık 3 ay sonra Türk ordusu tekrar Lehistan’daydı. Bu sefer Podolya ve Galiçya üzerine gidildi. Yalnız şiddetli soğuk yüzünden sefer uzun sürmedi.

Bu büyük başarı ile Balı Bey sancak beyliğinden beylerbeyliğine yükseltildi.

Mezarı Bursa-Yenişehirde Balibey camii avlusundadır.

Kaynak : Wikipedia.org

1 yorum:

Üyeliğiniz yoksa yorum kısmındaki Yorumlama Biçiminden "Anonim" veya "Adı/Url" seçeneklerinden birini seçerek yorumunuzu yazabilirsiniz.Teşekkür Ederiz...